ucho

24 teksty – auto­rem jest ucho.

Nie sy­piam z pan­na­mi z który­mi nie sypiam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2015, 02:39

Cza­sami chciałbyś się wys­rać.., ale nie ma za co.

- Ar­ka­diusz, bez­domny z Trójmiasta. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 marca 2015, 22:30

Jest księżniczka.., nie ma pa­nienek. Nie ma księżniczki.., są księżniczki. 

myśl • 30 stycznia 2014, 15:04

Nie ważne ile ma się wzros­tu.., lecz le­piej pat­rzy się na cyc­ki mając 195. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2013, 03:14

Wszedłem do wo­dy po ko­lana.., z przyz­wycza­jenia zacząłem sikać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2013, 20:23

Lu­bię Cię bar­dziej niż cu­kier­ki.., a ja jes­tem osobą, która kocham cukierki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 sierpnia 2011, 01:27

Od­po­wiedź na zap­rosze­nie do tańca pod­czas dyskoteki
Przyszedłem tu ba­wić się, a nie tańczyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 kwietnia 2011, 00:01

Płaczę biorąc prysznic.., wte­dy nie wi­dać łez. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 kwietnia 2011, 20:15

Dzieci rodzą się z jedną rączką.., aby in­ne mogły mieć trzy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2011, 17:01

Ko­biety uśmie­chaj­cie się! To dru­ga z naj­lep­szych rzeczy, które możecie zro­bić ustami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2011, 23:09

ucho

// ewey.-'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ucho

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 lutego 2016, 11:40Kali5555 sko­men­to­wał tek­st Nie sy­piam z pan­na­mi [...]

7 września 2015, 17:49Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Nie sy­piam z pan­na­mi [...]

6 września 2015, 22:46ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Nie sy­piam z pan­na­mi [...]

6 września 2015, 14:36CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nie sy­piam z pan­na­mi [...]

6 września 2015, 02:39ucho do­dał no­wy tek­st Nie sy­piam z pan­na­mi [...]

21 marca 2015, 22:51Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Czasami chciałbyś się wys­rać.., [...]

21 marca 2015, 22:30ucho do­dał no­wy tek­st Czasami chciałbyś się wys­rać.., [...]